Celebrities’ Ganpati Visarjan

AAeuA2V.img
Salman Khan, Salim Khan and Salma Khan perform the aarti during the Ganpati Visarjan.

AAeutFd.img
Helen performs the aarti during Salman Khan’s Ganpati Visarjan.
AAeuNOI.img
Arpita Khan performs the aarti during Salman Khan’s Ganpati Visarjan.
AAeuE0t.img
Arbaaz Khan performs the aarti during Salman Khan’s Ganpati Visarjan.
AAeuGie.img
Alvira Khan performs the aarti during Salman Khan’s Ganpati Visarjan.
AAeuacC.img
Aayush Sharma performs the aarti during Salman Khan’s Ganpati Visarjan.
AAeuLfs.img
Elli Avram performs the aarti during Salman Khan’s Ganpati Visarjan.
AAeuacD.img
Huma Qureshi performs the aarti during Salman Khan’s Ganpati Visarjan.